Psihoterapija

Psihoterapija var būt efektīvs ārstēšanās veids primāro galvassāpju kā, piemēram, migrēnas un saspringuma sāpju gadījumā, jo radušos sāpju izcelsme nav saistāma ar specifiskām slimībām, bet gan nereti ir meklējama psiholoģiskos faktoros.

Mūsdienu psihoterapijā ir daudz metožu un paņēmienu, kuri kā atsevišķi, tā arī kombinācijā ar medikamentozo terapiju, var palīdzēt galvassāpju ārstēšanā. Ārstējot galvassāpes un migrēnu tikai ar medikamentu palīdzību, pastāv iespēja, ka sāpes nepāries, tikai samazināsies uz laiku to intensitāte.

Psihoterapija. Migrenascentrs.lv

Kā psihoterapeita konsultācija var palīdzēt galvassāpju ārstēšanā? 

Psihoterapeita darbs ir mainīt cilvēka dzīves laikā iegūtos ieradumus, jo bieži vien slimības iemesli slēpjas tieši ieradumos, iemācīt saprast slimības cēloņus, to saistību ar emocionālajām reakcijām. Var iemācīt pacientu pārtraukt un izvairīties no galvassāpēm, mainot viņa kognitīvos uzstādījumus jeb uzvedību:

 • Jo agrāk cilvēks apzināsies, ka nepieciešama psihoterapeita palīdzība, jo ātrāk iespējams sākt rīkoties savā labā.
 • Ārstēšanas efektivitāte ir tieši atkarīga no pacienta attieksmes pret savu kaiti - ja cilvēks neapzināti negrib šķirties no savas slimības, tad ārstēšanas efekts ievērojami samazinās - psihoterapeits var palīdzēt saskatīt šos “sekundāros ieguvumus”. Piemēram, daudzi cilvēki ilgi krāj dusmas, kas var izpausties kā asinsspiediena paaugstināšanās un provocēt spēcīgas galvassāpju lēkmes.
 • Ja pacientam ir bailes, ka galvassāpes var atgriezties, viņš emocionāli pastiprina to ietekmi un veidojas “apburtais loks”.
 • Nav burvju eliksīra, kas īsā laikā palīdzētu atbrīvoties no ilgstošām problēmām.


Relaksācijas paņēmieni 

Ar psihoterapijas palīdzību, kura ir vērsta uz speciālu relaksācijas paņēmienu apgūšanu, ir iespējams mēneša laikā iemācīt pacientu ne tikai pārtraukt galvassāpes, bet arī novērst jaunas sāpju epizodes. Ir daudz dažādu relaksāciju veidu, lai gūtu maksimālu efektu un atbrīvotos no galvassāpēm, vislabāk ir sākt ar vienkāršām fizioloģiskām metodēm, piemēram, ar lēnu dziļu elpošanu un muskuļu relaksāciju. Pēc šādas relaksācijas, kas ilgst ne vairāk kā 15 minūtes, daudzi jūt mazāk sāpju. Un pats galvenais, tā ir ļoti vienkārša metode, ko nākošajā reizē cilvēks var veikt patstāvīgi.


Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT) galvassāpju ārstēšanai

Kopā ar pacientu tiek formulēts terapeitisko konsultāciju mērķis (pacienta gaidas no terapijas procesa), individuāli noteikts aptuvenais vēlamo vizīšu skaits. Parasti tiek noteiktas 4 izvērtēšanas vizītes, kam seko vismaz 6 - 12 terapeitiskas vizītes. Vizīšu skaits var mainīties individuāli.

 • Kopā tiek izpētīts, kā pacients uztver savas galvassāpes, ko par tām domā, kā jūtas, kā veido savu uzvedību un ikdienas ritmu saistībā ar galvassāpēm. Kopā tiek meklēti veidi, kā domas, emocijas, uzvedība var tikt modelēta, lai pacienta funkcionēšana un pašsajūta uzlabotos.
 • Tiek modificētas negatīvās automātiskās domas, piemēram: Kāpēc tas notiek ar mani; Man nekad nekļūs labāk; Man noteikti atkal būs galvassāpes; Es nevaru paļauties uz to, ka jutīšos labi, jo galvassāpes var visu jebkurā brīdī sabojāt u. tml.
 • Tiek apgūtas problēmu risināšanas prasmes, palielināta aktivitāte, lai mazinātos  bezpalīdzības un bezcerības sajūta saistībā ar hroniskām sāpēm.
 • Tiek apgūtas stresa un trauksmes mazināšanas tehnikas.
 • Tiek apgūtas relaksācijas metodes.

Kam ir piemērotas KBT konsultācijas?

KBT nav brīnumlīdzeklis, taču tā var būt efektīva metode pašsajūtas uzlabošanai un stresa, saspringuma mazināšanai. Tā ir piemērota pacientiem, kuri ir motivēti izpētīt savu domāšanu, emocijas, uzvedību, kuri ir gatavi ieguldīt laiku un enerģiju, lai mēģinātu jaunus uzvedības modeļus un prasmes.

Jo vairāk pacients terapijas procesā iesaistās, jo vairāk pats gūst no tā un ieguvums var kalpot ilgtermiņā dažādās dzīves situācijās, ne tikai sāpju problēmas gadījumā.

KBT psihoterapiju piedāvā:

Klīniskā psiholoģe Ilze Plauča 
Klīniskā psiholoģe Kristīne Dūdiņa 
Psihiatre dr. Inga Zārde

     Pierakstīties vizītei     

Apmācību cikls “Kā mazināt galvassāpes bez medikamentiem”

Grupas dalībnieki apgūs praktiskas metodes, iegūs zināšanas un attīstīs prasmes galvas sāpju biežuma un intensitātes regulēšanai bez medikamentiem.

Galvenās tēmas:

 • Sāpju mehānismi, faktori, kas pastiprina, samazina sāpju intensitāti, ilgumu un biežumu,
 • Individuālo riska faktoru apzināšana,
 • Psiholoģiskie faktori, kas ietekmē sāpju pieredzi,
 • Praktiski paņēmieni kā regulēt savu reakciju stresa situācijās,
 • Apzinātības, relaksācija, vizualizācijas paņēmieni,
 • Domāšanas ieradumi un to ietekme uz pašsajūtu.
 • Praktiskie ieteikumi un atbalsts palīdzošu ieradumu attīstīšanai.

Nodarbības balstītas kognitīvi biheiviorālās terapijas principos. Papildus ieguvums, piedaloties terapijas grupā, ir iespēja izjust atbalstu un dalīties pieredzē ar citiem cilvēkiem, kas piedzīvo līdzīgas grūtības.  

Kursa ilgums - 6 nedēļas, nodarbības notiek 1x nedēļā.  

Apmācības piedāvā: 

klīniskā psiholoģe Kristīne Dūdiņa 

     Pierakstīties vizītei     

Psihodinamiska psihoterapija. Migrenascentrs.lv

Psihodinamiskā psihoterapija

Individuālā psihodinamiskā psihoterapija ir psihoterapijas virziens, kas vērsts uz cilvēka personības izpēti. Mēs visi nākam no savas bērnības un katram no mums dzīves laikā izveidojas savs veids, kā konkrētajā situācijā uztver notiekošo un kā uz to reaģē. Mēs esam dažādi, dažāda ir arī mūsu pieredze. Nereti dzird sakām: “Es atkal un atkal atkārtoju savas kļūdas!” Tas nozīmē – iemīlos viena tipa sievietēs/vīriešos un piedzīvoju atkārtotu vilšanos, ļauju sevi apkraut ar darbu kalniem utt.

Psihoterapijā lēnām un pamazām tiek meklēti cēloņi problēmām, kuru dēļ cilvēkam ir radušies šie sarežģījumi. Psihoterapijas laikā cilvēks pats, ar psihoterapeita palīdzību, iepazīst sevi un atrod jaunus ceļus.

Individuālajā psihoterapijā psihoterapeits ar klientu strādā 1 reizi nedēļā (ir gadījumi, kad vairāk piemērota ir terapija ar sesijām 2-3 reizes nedēļā) un parasti paiet 1 –2 gadi, kamēr cilvēks iemācās sevī ieklausīties, saprast savas jūtas, savas rīcības slēptos iemeslus. Lai gan pirmās pārmaiņas, atvieglojumu, psihosomatisko simptomu mazināšanos var novērot jau pēc pāris psihoterapijas sesijām. Ja nepieciešams īslaicīgs atbalsts krīzes situācijā, tad ir piemērota īsveida psihodinamiskā terapija.

Parasti īsveida psihodinamisko terapiju praktizē 1 reizi nedēļā, kurss ietver 20 – 40 sesijas. Dažkārt sesiju skaits tiek negrozāmi noteikts kursa sākumā un pastāv savstarpēja vienošanās par tā beigu datumu. Šāda terapija ir fokusēta un intensīva. Tā ir piemērota cilvēkiem, kurus nomāc kāda skaidri formulējama, ne ārkārtīgi smaga psiholoģiska problēma, kā arī piemīt izteikta motivācija strādāt ar to terapijā, un pietiekama psihiska stabilitāte, lai varētu strauji iekļauties terapeitiskajās attiecībās, nezaudēt darba spējas emocionāli grūtākajos terapijas brīžos un pieņemt terapeitisko attiecību strauju izbeigšanos.

Psihodinamisko psihoterapiju piedāvā:

Psihoterapeite dr. Ilze Sestule 
Psihoterapeits dr. Tarass Ivaščenko

     Pierakstīties vizītei     


 .