Psihoterapeits

DR. TARASS IVASCENKO Psihoterapeits, psihosomatiskas medicInas specialists

DR. TARASS IVAŠČENKO

Psihoterapeits, psihosomatiskās medicīnas speciālists

 • Ieguvis ārsta diplomu Rīgas Stradiņa universitātē 2008. gadā
 • Beidzis rezidentūru  Rīgas Stradiņa universitātē un sertificējies psihoterapijā un psihosomatiskajā medicīnā, 2012. gadā
 • Turpina studijas Rīgas Stradiņa universitātē Doktorantūras nodaļā
 • Stažējies Vācijā Regensburgas Universitātē, pieredzes apmaiņa arī citās Vācijas psihosomatiskā profila klīnikās
 • Latvijas Ārstu Psihoterapeitu Asociācijas biedrs
 • Eiropas Psihosomatiskās medicīnas un psihoterapijas ārstu asociācijas biedrs
 • Latvijas Ārstu Biedrības apmācīttiesīgs ārsts
 • Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes rezidentu vadītājs
 • Lektors Rīgas Stradiņa universitātē Internās medicīnas katedrā.

DR. ILZE SESTULE Psihoterapeite, psihiatre

DR. ILZE SESTULE

Psihoterapeite, psihiatre

 • Ieguvusi ārsta grādu Rīgas Medicīnas akadēmijā 1994. gadā

 • Rīgas Stradiņa universitātē beigusi pēcdiploma apmācības Psihodinamiskajā psihoterapijā, iegūts psihoterapeita sertifikāts 2003. gadā
 • Specializācija bērnu un jauniešu psihoterapijā Rīgas Stradiņa universitātē sadarbībā ar Somijas Bērnu un pusaudžu Psihiatrijas biedrības Medicīniskās psihoterapijas attīstības centru, Bērnu un pusaudžu psihoanalītiskā psihoterapija 2008. gadā
 • Beigusi psihiatrijas rezidentūru Rīgas Stradiņa universitātē 2012. gadā
 • Latvijas ārstu psihoterapeitu asociācijas biedre
 • Latvijas psihiatru asociācijas biedre
 • Lasa lekcijas Latvijas Universitātē ārstiem rezidentiem

                                                                                                   Pierakstīties vizītei pie speciālista        


 .